Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A SZINTLÉPÉS ALAPÍTVÁNY (továbbiakban: Adatkezelő) online adományozási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az ajándék teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (befizetés igazolás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weblapján kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7. 1/4.
Az adatkezelő elérhetősége: szintlepesalapitvany@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az ajándék teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: az ajándék teljesítése és befizetésről szóló igazolás kiállítása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A SZINTLÉPÉS ALAPÍTVÁNY kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weblap oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban adományt küldött, akkor az adományozás pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az adományozáshoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
SimplePay online OTP fizetés esetén
Adattovábbítási nyilatkozat:
Elfogadom, hogy a(z) Szintlépés Alapítvány (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7. 1/4.) által a(z) www.jófejség.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)