ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a jofejseg.hu (továbbiakban Weblap) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Weblap címe:

www.jofejseg.hu

A Weblap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Szintlépés Alapítvány
Székhely címe: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7. 1/4.
Cégjegyzékszám: 01-01-0012495
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Statisztikai számjel: 18911053-9499-569-01.
Adószám: 18911053-1-41,
Bankszámlaszám : 11710002-24133290

Ügyfélszolgálat/Weblap adatai:


E-mail: info@jofejseg.hu
Nyitva tartása: 9.00-17.00

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Weblap felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weblap szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Az adományozás lépései:

1. Adományozni lehet regisztrációt követően a fiókba bejelentkezve vagy regisztráció nélkül is
2. Adomány mértékének, ajándéknak kiválasztása, majd az adományozok gombra kattintás
4. Személyes adatok megadása az ajándék szállítása, igazolás kiállítása miatt
3. Fizetési mód kiválasztása
4. Fizetés gomb megnyomása

A szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó adományt küld a Weblap oldalain, és a szolgáltató az adományozást e-mailben visszaigazolja szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha az adományozás megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a kiválasztott ajándékot átvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Weblap elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Weblapra történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Árak

A Weblapon közzétett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az adomány összegét, az ajándék árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit fizikai ajándék esetén.

Kiszállítás

1. A kampányok lezárulását követően 5 héten belül kerül kiküldésre az adományozás mellé választott ajándék, vagy program esetén az időpont egyeztetés.
2. A termék kiszállításának időpontjáról előzetesen sms-ben értesítünk.
3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
4. Az exkluzív élmény sorsolása a kampány lezárulását követő héten történik meg.

Lehetséges fizetési módok

1. Utánvéttel
2. Banki átutalás (előre utalás)
3. Paypal

Elállási jog

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.

Címzett:*
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:**
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

* Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
** Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.